Καλωσήρθατε

Αυτό είναι το σπίτι του «eAτρείου», μιας ελεύθερης (ή shareware, ανάλογα με τις περιστάσεις σας*) λύσης για διαχείριση ενός κλινικού γραφείου.

Έχουμε σχεδιάσει υποστήριξη για κλινική καρδιολογία, ηλεκτροφυσιολογία (που περιλαμβάνει και παρακολούθηση συσκευών), αιμοδυναμικό εργαστήριο, καθώς και πνευμονιολογία και (λίγη) νευρολογία.

Είναι εύκολο να ξεκινήσετε (για δοκιμή, ή για μόνιμη σχέση -):

– κατεβάστε μια δοκιμαστική έκδοση του Filemaker® για τον υπολογιστή σας, και εγκαταστήστε το Filemaker Go στη συσκευή iOS σας (είναι δωρεάν)

– σιγουρευτείτε πως έχετε εγκαταστημένη μια πρόσφατη έκδοση της Java

– καταβάστε το «eAtreio.fmp12» από εδώ

– δείτε το κανάλι Youtube και το forum για να ξεκινήσετε

Αν συμφωνείτε, κάντε μια δωρεά της επιλογής σας (προτείνουμε το ίδρυμα «Θεοτόκος«).

Αυτό είναι, στην ουσία, το κόστος αν είστε νέος ή νέα συνάδελφος, καθώς και αν χρησιμοποιείτε το eAtreio για έρευνα.

*αν οργανώσετε το κλινικό σας γραφείο, τότε σκεφτείτε την υποστήριξη με 40€ / χρόνο, ώστε να συνεχίσει η ανάπτυξη και η (ελεύθερη, πάντοτε) διανομή της εφαρμογής

.btn_donate_sm

Αυτά. Και πάλι καλωσήλθατε.

Advertisements

Welcome

This is the home of «eAτρείο», a free (or shareware, depending on your circumstances*) clinical solution for office management.

We have implemented modules for clinical cardiology, EP (including device follow-up clinics), interventional cardiology, some pulmonary medicine and -limited- neurology; more subspecialties to follow!

It’s easy to get started:

– download a trial version of Filemaker® for your desktop, and install Filemaker Go to your iOS device (it’s free)

– make sure you have Java installed for your computer

– get the eAtreio package from here

– have a look at our Youtube channel, and our forum for pointers on how to use it

Perhaps you would consider donating to a charity of your choice (or, maybe, even «Θεοτόκος» in Greece). This is the price of admission if you are junior staff, or using eAtreio for research.

*If you deploy it in your office, please consider a subscription fee of 40€ / year, so as to support development; no strings attached (the package will always be open and unlocked).

btn_donate_sm

That’s it. Welcome.